Jak założyć strzelnicę na własnej działce?

Leśny Dziadek, właściciel sklepu z bronią wunderwaffe.pl i zarazem entuzjasta strzelectwa, w swoim najnowszym materiale wideo dzieli się cennymi wskazówkami na temat zakładania własnej strzelnicy. Własnej, to znaczy na posiadanej przez siebie samego lub dzierżawionej działce, do własnego lub nawet komercyjnego użytku.

Leśny Dziadek opowiada o możliwościach zalegalizowania terenu pod strzelnicę w Polsce, podkreślając, że obecne przepisy ułatwiają ten proces. Deklaruje też chęć pomocy osobom, które chcą sobie strzelnicę uruchomić. Dzieli jednocześnie potencjalne strzelnice na trzy kategorie, w zależności od wymagań terenowych i proceduralnych:

  1. działka niewymagająca prac ziemnych (z naturalnym kulochwytem, np. kawałkiem górki,
  2. działka płaska, wymagająca prac ziemnych,
  3. działka wymagająca prac ziemnych oraz dodatkowych prac, np. budowy wiaty, w oparciu o pozwolenie na budowę.

Najprostsza opcja, jaką jest posiadanie terenu z naturalnym kulochwytem, nie wymaga dodatkowych prac budowlanych. Dla takich terenów, jak podkreśla Leśny Dziadek, wystarczy zatwierdzenie regulaminu przez organ administracji samorządowej, co teoretycznie może być wystarczające do uzyskania legalnego statusu strzelnicy. Jednak w praktyce, wiele zależy od podejścia lokalnych władz, które mogą mieć różne wymagania, w tym konieczność dopuszczenia strzelnicy do użytkowania, co może stanowić wyzwanie (jako że nie ma nigdzie powiedziane, kto i w oparciu o jakie przepisy mógłby dawać to dopuszczenie do użytkowania).

W dalszej części, Leśny Dziadek omawia dwa bardziej skomplikowane przypadki, jak zakładanie strzelnicy na płaskim terenie, gdzie konieczne są prace ziemne dla stworzenia kulochwytu, oraz opcję budowy strzelnicy zgodnie z projektem budowlanym, co z jednej strony jest najtrudniejsze, ale z drugiej daje solidne podstawy do zatwierdzenia przez władze.

Leśny Dziadek zwraca uwagę na znaczenie tzw. miękkich umiejętności w procesie legalizacji strzelnicy, takich jak budowanie dobrych relacji z lokalnymi władzami i przekonywanie ich o pozytywnych aspektach takiego przedsięwzięcia. Podkreśla, że czasem konieczne może być przekonanie włodarza o wartości dodanej, jaką strzelnica może przynieść dla społeczności, w tym możliwości szkolenia młodzieży.

Materiał Leśnego Dziadka jest nie tylko praktycznym przewodnikiem po procedurach związanych z zakładaniem strzelnicy, ale również inspiracją dla osób zainteresowanych strzelectwem, pokazując, że z pasją i odpowiednim podejściem można pokonać biurokratyczne przeszkody i cieszyć się własnym miejscem do strzelania.

Survivalista (admin)

Artur Kwiatkowski. Magister inżynier, posiadacz licencjatu z zarządzania. Samouk w wielu dziedzinach, ale nie czuje się ekspertem w żadnej. Interesuje się zdrowym życiem i podróżami. I przygotowaniami na trudne czasy, rzecz jasna!

Mogą Cię zainteresować także...

3 komentarze

  1. Piotr pisze:

    Warto podkreślić, że największym problemem w założeniu strzelnicy mogą być sąsiedzi. Jeżeli ktoś ma działkę z dala od innych domów to główny problem rozwiązany. W przeciwnym wypadku nawet gdy otrzymamy wszystkie niezbędne pozwolenia i strzelnica zacznie funkcjonować, to po skargach sąsiadów możemy być zmuszeni do zamknięcia strzelnicy. Jest już jeden znany przykład dużej strzelnicy przy Warszawie, gdzie to się stało. Niektórzy mogą stwierdzić, że tłumik jest rozwiązaniem, ale raczej jedynie to zadziała przy małych kalibrach. Uczulam innych, którzy planują zacząć pracę nad własną strzelnicą, aby dobrze przemyślały wybór miejsca strzelnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.