Artykuły na temat: Survival / bushcraft

Survival i bushcraft to dość zbliżone do siebie pojęcia, ale jednak sporo je różni. Survival to sztuka przetrwania z wykorzystaniem wszystkich dostępnych wokół nas narzędzi. Bushcraft z kolei zakłada użycie wyłącznie możliwie najbardziej prymitywnych metod i narzędzi. Survivalowy szałas można zrobić z folii malarskiej, ten bushcraftowy zaś raczej zostanie zbudowany z gałęzi świerka.

Znajdujące się poniżej artykuły powiązane są mniej lub bardziej z zagadnieniem Survival / bushcraft.
banner