Artykuły na temat: ustawa o broni i amunicji (2018)

Jaki stan i dokładny kształt ma ustawa o broni i amunicji w 2018 roku? Co chwila pojawiają się pomysły, by pozmieniać jej zapisy, co znacząco zmieni zasady dostępu do broni w Polsce.

Tematykę tę poruszaliśmy przy różnych okazjach wielokrotnie.

Znajdujące się poniżej artykuły powiązane są mniej lub bardziej z zagadnieniem ustawa o broni i amunicji (2018).
0

Zmiany zasad przechowywania i noszenia broni

Idzie nowe, trochę lepsze, ale też trochę gorsze — zmiana niezgodnego z prawem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 03.04.2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji z 2000 r. Jego niezgodność z prawem...